Doelstelling


Stichting Het Taalhuis, een vrijwilligersorganisatie te Roosendaal, heeft zich ten doel gesteld op informele wijze Nederlandse taalles (NT2) te geven aan vrouwen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Het Taalhuis wil het leren van de Nederlandse taal toegankelijk maken voor alle vrouwen.

Daarnaast worden fietslessen gegeven, zodat vrouwen en mannen zich meer zelfstandig kunnen bewegen.

 

Het Taalhuis:


  • wil de participatie bevorderen in de Nederlandse maatschappij: zonder taal kun je niet participeren.
  • zorgt voor een prettig ontmoetingspunt: een ontspannen sfeer is cruciaal bij het durven spreken van een nieuwe taal. Daarom is er bewust voor gekozen de lessen te geven aan vrouwen door vrouwen. En er wordt gewerkt in kleine lesgroepen.             
  • biedt de kans aan vrouwen om hun sociaal isolement te doorbreken.

 

Organisatie


Stichting Het Taalhuis wordt aangestuurd door een bestuur, bestaande uit: voorzitter Wim van Overveld, penningmeester Ann van Melle en secretaris Saglara Badaeva. Het bestuur komt een 6-tal keer per jaar bij elkaar om beleidszaken te bespreken.


Voor de digitale zaken, digiborden, laptops enzovoorts is een digicoach aangesteld.

Daarnaast zorgt de lescommissie voor een optimaal aanbod aan lesmateriaal en begeleidt docenten waar nodig.


 

Werkwijze 

                                                  

Sinds 2 april 2012 kunnen vrouwen voor het leren of verbeteren van de Nederlandse taal en voor het leren fietsen terecht bij Het Taalhuis.

Het Taalhuis draait puur op basis van gedreven vrijwilligers (en soms sponsors), die het maatschappelijke belang van het Taalhuis onderkennen en ondersteunen.


Het Taalhuis heeft geen winstoogmerk. Het lesgeld wordt zo laag mogelijk gehouden om de toegankelijkheid te vergroten.

Om zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven om deel te nemen aan de lessen, is er een speelkamer waar vrijwilligers kinderen vanaf 6 maanden tot 4 jaar opvangen.


Vertrouwenspersoon

 

 Het Taalhuis bestaat uit een groep mensen. We werken samen, met collega’s onderling of met cursisten en andere partijen. In de meeste gevallen verloopt deze samenwerking soepel, zonder dat één van de partijen zich onprettig voelt door ongepast of ongewenst gedrag.

 

Helaas is er in iedere organisatie een kans dat het wel eens minder soepel loopt en is er sprake van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is er natuurlijk in verschillende gradaties en in sommige gevallen is het grensoverschrijdend. Het is prettig als vrijwilligers en cursisten in vertrouwen met iemand kunnen praten over ongewenst gedrag, zoals met een vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor, is discreet en kijkt naar oplossingen.

 

Wanneer benader je de vertrouwenpersoon:

  • Als je gepest wordt;
  • Als je het gevoel hebt dat je vanwege je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
  • Als je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt als onprettig ervaart.

  

Contact

Via het mailadres karin.franken@hetnet.nl of per telefoon 06-42974244 kun je de vertrouwenspersoon Karin Franken direct benaderen.


Historie


Voorheen konden deze vrouwen in Roosendaal terecht bij het internationale vrouwencentrum Nokta. Nokta heeft echter eind 2011 haar deuren moeten sluiten vanwege gemeentelijke bezuinigingen.

Drie vrijwilligers (waarvan 2 NT2-docenten) die daar werkzaam waren, hebben toen besloten om de Nederlandse taallessen voort te zetten.

Van 2012 tot 2019 waren we gehuisvest in het voormalige klooster Mariadal. Vanwege herbestemming van het gebouw zijn we in 2019 verhuisd naar Cultuurhuis Bovendonk, waar we 8 mooie lokalen en een fietsenstalling tot onze beschikking hebben.


Bij Het Taalhuis voel je je thuis!


Copyright © All rights reserved