Stichting Het Taalhuis

Stichting Het Taalhuis

Doelstelling

Stichting Het Taalhuis, een vrijwilligersorganisatie te Roosendaal, heeft zich ten doel gesteld op informele wijze Nederlandse taalles te geven aan vrouwen die om welke reden dan ook (budgettair, leercapaciteit, gezinssituatie) niet kunnen deelnemen aan het reguliere taalonderwijs. Het Taalhuis wil hiermee het leren van de Nederlandse taal toegankelijk maken voor alle vrouwen.


Het Taalhuis:

* wil de participatie bevorderen in de Nederlandse maatschappij: zonder taal kun je niet participeren.


* zorgt voor een prettig ontmoetingspunt: een ontspannen sfeer is cruciaal bij het durven spreken van een nieuwe taal. Daarom is er bewust voor gekozen de lessen te geven aan vrouwen door vrouwen. En er wordt gewerkt in kleine lesgroepen (maximaal 10 vrouwen per groep).


* biedt de kans aan vrouwen om hun sociaal isolement te doorbreken.
Aanleiding

Voorheen konden deze vrouwen in Roosendaal terecht bij het internationale vrouwencentrum Nokta. Nokta heeft echter eind 2011 haar deuren moeten sluiten vanwege forse gemeentelijke bezuinigingen. Drie vrijwilligers (waarvan 2 NT2-docenten) die daar werkzaam waren, hebben toen besloten om de Nederlandse taallessen voort te zetten.
Hoe werken wij

Sinds 2 april 2012 kunnen vrouwen - ongeacht leeftijd, nationaliteit, sociale klasse - voor het leren of verbeteren van de Nederlandse taal terecht bij Het Taalhuis (dus niet voor inburgeringscursussen). Het Taalhuis draait puur op basis van gedreven (onbetaalde) vrijwilligers (en soms sponsors) die het maatschappelijke belang van het Taalhuis onderkennen en ondersteunen. Het Taalhuis heeft geen winstoogmerk. Het lesgeld wordt zo laag mogelijk gehouden om de toegankelijkheid te vergroten.


De informele leswijze vertaalt zich in de volgende aspecten:

* Een prettige sfeer staat hoog in het vaandel. Niet voor niets hanteert Het Taalhuis de slogan "Bij Het Taalhuis voel je je thuis". Het Taalhuis is geen gecertificeerd taalinstituut.


* De lessen worden gegeven door onbetaalde, gedreven vrijwilligers en niet door gediplomeerd personeel.


* De vrijwilligers bepalen op basis van hun groep de lesinhoud en het lestempo, maar streven er naar het door hun gebruikte cursusboek af te ronden.


* Als er plaats is in de groepen kunnen cursisten gedurende het lesjaar instromen. Er is geen aanwezigheidsplicht. Het Taalhuis wijst haar cursisten er wel op dat het aan te raden is om twee keer per week de lessen te volgen, zo mogelijk vanaf de start in september. Maar dit blijft een verantwoordelijkheid van de cursist zelf.


* Het Taalhuis hanteert geen officiƫle toetsmomenten en geeft geen diploma's uit.Huisvesting

De maatschappelijke rol die Het Taalhuis sinds 2012 vervult, paste destijds in het huisvestingsbeleid van de beheerders van het voormalige klooster Mariadal. Daar heeft Het Taalhuis naar volle tevredenheid 7 jaar gebruik mogen maken van diverse lesruimtes en voor de fietsles van de prachtige tuin. Vanwege de tijdelijke verhuizing van het gemeentehuis naar Mariadal zijn bijna alle huurders per 1 juli 2019 verhuisd naar het nieuw opgerichte Cultuurhuis Bovendonk, dat gevestigd is in het voormalige schoolgebouw van het DaVinci College op Bovendonk 111. Ook daar hebben wij een aantal mooie lokalen tot onze beschikking gekregen.  Lessen

De taallessen vinden plaats op maandag- en woensdagochtend, van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er wordt gewerkt in 6 verschillende niveaugroepen: van les aan starters tot en met les op niveau B2. Voor kinderen tot en met 4 jaar is er een speelkamer beschikbaar, geleid door 2 of 3 vrijwilligsters, zodat de moeders met een gerust hart les kunnen volgen.


Ook verzorgt Het Taalhuis fietslessen voor vrouwen op woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er wordt theorieles gegeven en als het weer het toelaat, wordt er op het terrein van Cultuurhuis Bovendonk gefietst onder begeleiding van een aantal sportieve dames.


Voor alle cursisten geldt dat zij bij deelname WA-verzekerd moeten zij