Donateurs

Donateurs

Draagt u Het Taalhuis een warm hart toe?

Wilt u financieel bijdragen aan het volbrengen van de missie van Het Taalhuis?

Elke euro is welkom.


Het Taalhuis heeft geen winstoogmerk. Door het lesgeld zo laag mogelijk te houden voor de cursisten, probeert Het Taalhuis taalles toegankelijk te maken voor alle vrouwen. Om te kunnen investeren in nieuwe/betere lesmiddelen, in lesmethodes en om bekendheid te genereren, is Het Taalhuis afhankelijk van donaties.


Rekeningnummer Stichting Het Taalhuis, Roosendaal: NL78 RABO 0123 0282 13

Kamer van Koophandel: 55028284.


Bij voorbaat hartelijk dank.
De partijen die reeds gedoneerd hebben en de opstart van Het Taalhuis mogelijk hebben gemaakt:


- Rabobank => www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/rw/

- Stichting St. Jan, Roosendaal


- Soroptimistclub Drie Rozen, Roosendaal => www.soroptimist.nl/onze-clubs/zuid-west-

  nederland/roosendaal-drie-rozen


Tevens hebben gedoneerd:

- Vrije Democraten, Roosendaal

- Diverse personen tijdens openingsfeest 23 juni 2012