Contact en Privacy

Contact en Privacystatement

Stichting Het Taalhuis                                               

Bovendonk 111 (Cultuurhuis Bovendonk)

4707 ZH   Roosendaal


Telefoonnummer: 06-24343614, bereikbaar op maandag en woensdag van 09.00 tot 13.00 uur

E-mailadres: hettaalhuis@hotmail.com

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0123 0282 13Like ons op facebook en volg onze nieuwtjes.Privacystatement


Privacyverklaring Stichting Het Taalhuis Roosendaal

Het Taalhuis wil cursisten en vrijwilligsters graag informeren over haar privacy beleid.


Doelstelling en gegevensverantwoordelijke

Het Taalhuis heeft als doelstelling Nederlandse taalles te geven aan vrouwen en wil hiermee het leren van de Nederlandse taal toegankelijk maken voor alle vrouwen. Ook geeft zij fietsles aan vrouwen en heeft zij een oppasservice voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van de Stichting het Taalhuis Roosendaal, gevestigd te  Prinses Irenestraat 59, 4671CV Dinteloord en de coördinator van het Taalhuis.

Om de lessen te kunnen geven en de oppasservice zo goed mogelijk te laten functioneren verzamelen wij een aantal persoonsgegevens.


Gegevens en gebruik

Cursisten vragen wij een inschrijfformulier in te vullen met:

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteland, e-mailadres, het aantal jaren genoten onderwijs in eigen land en diploma’s.

Naam, adres en contactgegevens dienen om indien nodig contact op te nemen en voor onze financiële administratie. De gegevens over geboorteland, opleiding en diploma’s vragen wij om cursisten zo goed mogelijk te kunnen indelen in de taalgroep met het juiste taalniveau. Cursisten die hun kinderen naar de speelkamer brengen vragen wij een formulier in te vullen met:

De voor- en achternaam van het/de kind(eren), geboortedatum/data van het/de kind(eren) en de taal die het/de kind(eren) voornamelijk spreekt/spreken.

Deze gegevens hebben de vrijwilligers nodig om hun taak, het oppassen op de kinderen, goed uit te kunnen voeren.

Vrijwilligsters die bij Het Taalhuis werken vragen wij een inschrijfformulier in te vullen met:

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum,

e-mailadres en ervaring/diploma’s in het onderwijs.

De adres- en contactgegevens dienen om contact te kunnen onderhouden. De gegevens over ervaring en diploma’s hebben we nodig om docenten zo goed mogelijk te kunnen koppelen aan de juiste taak en/of groep met het juiste taalniveau. 


Gebruik door derden

De gegevens van cursisten en kinderen worden alleen en uitsluitend gebruikt door en gedeeld met de vrijwilligsters die bij Het Taalhuis werken. Met derden of andere organisaties worden gegevens niet gedeeld.

De gegevens van vrijwilligsters worden alleen en uitsluitend gebruikt  door en gedeeld met de vrijwilligsters die bij Het Taalhuis werken. Met derden of andere organisaties worden gegevens niet gedeeld.


Geautomatiseerd gebruik

Taalhuis Roosendaal maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Taalhuis) tussen zit. Er wordt alleen gebruik gemaakt van een mailprogramma, Word en Excel.

We gebruiken geen cookies of vergelijkbare systemen.


Beveiliging

Gegevens zijn veilig bij ons, ze zijn beveiligd en niet toegankelijk voor anderen dan de vrijwilligsters die bij Het Taalhuis werken. We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een cursiste of vrijwilligster de indruk heeft dat haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan zij contact opnemen met hettaalhuis@hotmail.com.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens kunnen altijd ingezien worden, of op verzoek van de cursiste of vrijwilligster  gewijzigd,verwijderd of overgedragen aan een andere organisatie. Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Dit kan mondeling bij de administratie of schriftelijk, per brief naar Stichting Het Taalhuis Roosendaal, Bovendonk 111, 4707 LZ  Roosendaal of email naar hettaalhuis@hotmail.com.

We willen er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens van cursisten en vrijwilligsters zo lang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld, met een maximum van 5 jaar nadat de cursiste/vrijwilligster bij ons voor het laatst les heeft gekregen/gegeven. Daarna worden de gegevens vernietigd en verwijderd uit onze computer. De gegevens van de kinderen worden vernietigd zodra deze 4 jaar worden en niet langer gebruik kunnen maken van de oppasservice.