Stichting Het Taalhuis

Stichting Het Taalhuis

Doelstelling

Stichting Het Taalhuis, een vrijwilligersorganisatie te Roosendaal, heeft zich ten doel gesteld op informele wijze Nederlandse taalles te geven aan vrouwen die om welke reden dan ook (budgettair, leercapaciteit, gezinssituatie) niet kunnen deelnemen aan het reguliere taalonderwijs. Het Taalhuis wil hiermee het leren van de Nederlandse taal toegankelijk maken voor alle vrouwen.

 

Het Taalhuis:

* wil de participatie bevorderen in de Nederlandse maatschappij: zonder taal kun je niet participeren.

 

* zorgt voor een prettig ontmoetingspunt: een ontspannen sfeer is cruciaal bij het durven spreken van een nieuwe taal. Daarom is er bewust gekozen om in eerste instantie de lessen te geven aan vrouwen door vrouwen (t.z.t. zal er een aparte mannengroep worden opgezet). En er wordt gewerkt in kleine lesgroepen (ongeveer 10 vrouwen per groep).

 

* biedt de kans aan vrouwen om hun sociaal isolement te doorbreken.

 

 

 

Aanleiding

Voorheen konden deze vrouwen in Roosendaal terecht bij het internationale vrouwencentrum Nokta. Nokta heeft echter eind 2011 haar deuren moeten sluiten vanwege forse gemeentelijke bezuinigingen. Drie vrijwilligers (waarvan 2 NT2-docenten) die daar werkzaam waren, hebben besloten om de Nederlandse taallessen voort te zetten.

 

 

 

Aanpak

Sinds 2 april 2012 kunnen vrouwen - ongeacht leeftijd, nationaliteit, sociale klasse - voor het leren of verbeteren van de Nederlandse taal terecht bij Het Taalhuis (dus niet voor inburgeringscursussen). Het Taalhuis draait puur op basis van gedreven (onbetaalde) vrijwilligers en sponsors die het maatschappelijke belang van het Taalhuis onderkennen en ondersteunen. Het Taalhuis heeft geen winstoogmerk. Het lesgeld wordt zo laag mogelijk gehouden om de toegankelijkheid te vergroten.

 

De informele leswijze vertaalt zich in de volgende aspecten:

* Een prettige sfeer staat hoog in het vaandel. Niet voor niets hanteert Het Taalhuis de slogan "Bij Het Taalhuis voel je je thuis". Het Taalhuis is geen gecertificeerd taalinstituut.

 

* De lessen worden gegeven door onbetaalde, gedreven vrijwilligers en niet door gediplomeerd personeel.

 

* De vrijwilligers bepalen op basis van hun groep de lesinhoud en het lestempo. Er is dus geen vastgelegd jaarprogramma.

 

* Cursisten kunnen op elk willekeurig moment instromen (indien er plaats is). Er is geen aanwezigheidsplicht. Het Taalhuis wijst haar cursisten er wel op dat het aan te raden is om twee keer per week de lessen te volgen vanaf de start in september. Maar dit blijft een verantwoordelijkheid van de cursist zelf.

 

* Het Taalhuis hanteert geen officiële toetsmomenten / diploma's.

 

 

 

Huisvesting

De maatschappelijke rol die Het Taalhuis wil vervullen, past in het huisvestingsbeleid van de beheerders van het monumentaal pand en voormalig klooster Mariadal. De Provincie heeft bepaald dat de komende jaren enkel ideële organisaties een tijdelijk onderkomen verkrijgen, totdat zij haar finale bestemming voor Mariadal heeft bepaald. Daarom heeft Het Taalhuis ruimte toegewezen gekregen waarin de Nederlandse lessen plaatsvinden. Er is momenteel plaats voor 50 cursisten.

 

 

 

Lessen

De taallessen vinden plaats op maandag- en woensdagochtend, van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er wordt gewerkt in 4 verschillende niveaugroepen: van les aan analfabeten tot en met staatsexamentrainingen. Voor kinderen (t/m 4 jaar) is er een speelkamer (begeleid) zodat hun moeders met een gerust hart les kunnen volgen.

 

Ook verzorgt Het Taalhuis fietslessen voor vrouwen op woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er wordt theorieles gegeven en als het weer het toelaat, wordt er op het terrein van Mariadal gefietst onder begeleiding.

Bij Het Taalhuis voel je je thuis.